ZORG DE KEIZER ZORGDISCIPLINES MOGELIJKE PARTICIPANTEN CONTACT | ROUTE
Ergotherapie
Fysiotherapie
Logopedie
Medisch fitness
Oefentherapie
Orthomoleculaire therapie
Osteopathie
Perfect bewegen
Podotherapie
Psychologie
Tandtechniek
Voedingscoach
Yoga

Welkom bij Zorg de Keizer Gezondheidscentrum

Zorg de Keizer is een multidisciplinair Gezondheidscentrum dat zorg levert op het gebied van het lichamelijke, psychische en sociale welbevinden. Onze zorgverlening is zowel curatief als preventief van aard. Alle disciplines werken samen onder één dak en gaan uit van het totaliteitsprincipe: de mens is één geheel.

Onze zorgverlening kenmerkt zich door een brede kijk op zorg waarbij de vraagstelling van de clïënt centraal staat. In ons zorgaanbod worden daarom naast de reguliere behandelmethoden ook de mogelijkheden van complementaire behandelmethoden meegenomen. Om dit te realiseren werken we nauw samen met andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijns gezondheidszorg, beroepsgroepen en organisaties (bijvoorbeeld re-integratiebureaus, zorgverzekeraars, scholen en de GGD).

Deze netwerk-aanpak versterkt onze professionaliteit, dienstverlening en goede samenwerking. De kracht van Zorg de Keizer is het brede kwaliteitsaanbod op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak.

Wij bieden u de keizerlijke zorg die u zoekt en verdient!

• Mens en zorgvraag staan centraal
• Professionele mensgerichte benadering
• Optimale multidisciplinaire samenwerking
• Alle zorg onder één dak
• Gevarieerde reguliere en aanvullende zorg
• Afspraak maken is mogelijk buiten kantoortijden
• Geen wachtlijst
• Geen tijdverlies
• Snel herstel
• Gezonde terugkeer in het arbeidsproces
• Erkend door ziektekostenverzekeraars

Voorwaarde is een actieve inzet van de cliënt voor zijn herstel en lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.

BEDRIJFSFILM
RUIMTES
VACATURES
In deze bedrijfsfilm maakt u nader kennis met het idee achter Zorg de Keizer en enkele disciplines die hier al geruime tijd gevestigd zijn. Wilt u meer te weten komen over de beschikbare ruimtes op Zorg de Keizer? Kijk dan op Uw beste plek. Daar treft u alle informatie aan. Wilt u uw vak graag zelfstandig uitoefenen in een prettige omgeving met meer bijzondere zorgondernemers om u heen? Dat kan!
GA NAAR BEDRIJFSFILM >> GA NAAR RUIMTES >> GA NAAR VACATURES >>
CONTACT
Interesse in een ruimte? Neem contact op.
Dit mailadres niet gebruiken voor contact
met uw specialist en/of voor uw afspraken.

info@zorgdekeizer.nl